• Wyprzedaż!
Prawo nieruchomości
Od.Nowa

Prawo nieruchomości

2,99 zł
Brutto

WYPRZEDAŻ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCJ

Stan prawny - 15 listopada 2017r.

Redaktor - Agnieszka Kaszok

STARA CENA 24,90ZŁ

Ilość

„Prawo nieruchomości” broszura zawiera jednolite teksty ustaw:

–         Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

–         Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

–         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

–         Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

–         Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

–         Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

–         Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

–         Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

–         Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

–         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

–         Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 1 września 2017 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

 

Publikacja wskaże Ci m.in.:

 

–         podstawowe informacje i instytucje gospodarki nieruchomościami takie jak: zasoby nieruchomości; sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; przetargi na zbycie nieruchomości; oddawanie w trwały zarząd; ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości; wycena nieruchomości; działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

– podstawowe informacje i instytucje dotyczące własności lokali: ustanowienie własności lokalu; prawa i obowiązki właścicieli lokali; zarząd nieruchomością wspólną

– podstawowe informacje i instytucje dotyczące ochrony praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminy: prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów; najem okazjonalny lokalu; najem instytucjonalny lokalu; lokale socjalne; tymczasowe pomieszczenia

– podstawowe informacje i instytucje dotyczące spółdzielni mieszkaniowych: prawa członków spółdzielni mieszkaniowej; spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; prawo odrębnej własności lokalu

– podstawowe informacje i instytucje dotyczące prawa budowlanego: prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego; postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych; budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych; utrzymanie obiektów budowlanych; katastrofa budowlana; organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

– podstawowe informacje i instytucje dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego: planowanie przestrzenne w gminie, w województwie, na szczeblu krajowym; obszary funkcjonalne; lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji

– podstawowe informacje i instytucje dotyczące Prawa spółdzielczego: spółdzielnia i jej statut; tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni; członkowie, ich prawa i obowiązki; organy spółdzielni; gospodarka spółdzielni; lustracja; łączenie się spółdzielni; podział spółdzielni; likwidacja spółdzielni; upadłość spółdzielni; spółdzielnie produkcji rolnej; spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych); spółdzielnie pracy; związki spółdzielcze; krajowy samorząd spółdzielczy

 Szczególnie pomocna dla:

 – studentów i wykładowców

– osób przygotowujących się do egzaminów

– aplikantów

– osób ceniących sobie poręczny format, niewielkie gabaryty książki oraz przystępną cenę

Szczegóły produktu

2017-12-18

Opis

Ilość stron
Ilość stron
Format
108x178
Oprawa
Broszurowa
ISBN
978-83-65721-84-6