• -40%
  • Zniżka 40%
Od.Nowa

Silesia incognita Architektura kościołów ewangelickich Górnego śląska 1945-2017

69,90 zł
41,94 zł Zniżka 40%
Brutto

Autorka Ewa Chojecka

Projekt graficzny Krzysztofa Frankowska

Skład, obróbka fotografii Dariusz Bieniek

Redakcja i korekta Elżbieta Spadzińska- Żak

Ilość

Książka prof. Ewy Chojeckiej pokazuje, jak ważne procesy społeczne zachodzą na współczesnym

Górnym Śląsku, w jaki sposób kształtuje się nowoczesna wielowyznaniowa
i wieloetniczna tożsamość kulturowa regionu i jaki w tym udział ma współczesne protestanckie
budownictwo kościelne (…). Godne uwagi są wszystkie zamieszczone w książce
opisy kościołów – od tych najskromniejszych, powojennych (…), po okazałe świątynie
powstałe u schyłku XX i na początku XXI wieku. (…) Książkę należy traktować jako postscriptum
do wielkiego jubileuszu 500-lecia Reformacji, a jednocześnie jako punkt wyjścia

do refleksji na temat wkładu Kościołów i ich świątyń w europejską kulturę XXI wieku.

Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Uniwersytet Wrocławski

Instytut Historii Sztuki
...............................
Starannie i wyczerpująco zaprezentowane w książce prof. Ewy Chojeckiej architektoniczne
realizacje sakralne zostały scharakteryzowane na tle przemian politycznych,
gospodarczych, kulturowych i artystycznych okresu powojennego. (…) Autorka
w interesujący sposób łączy język i symbolikę architektury kościołów z przesłaniem
idei luterańskiej oraz historycznymi realiami związanymi z powstawaniem omawianych
obiektów. (…) Dla wielu mieszkańców Górnego Śląska obiekty te mają wartość
symboliczną, identyfikacyjną, budują tożsamość i więź społeczną. (…) Książka napisana
jest dobrym, jasnym językiem, zrozumiałym nie tylko dla specjalistów, ale również
dla studentów i osób interesujących się problematyką współczesnej architektury
sakralnej (…). Omawiane budowle kościelne można uznać za cenny „kapitał kulturowy”
regionu. W tym znaczeniu są one egzemplifikacją dóbr kultury współczesnej, co ma
istotne znaczenie dla kreowania dziedzictwa Górnego Śląska.
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
Politechnika Poznańska
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

Szczegóły produktu

Opis

ISBN
978-83-66720-22-0