• -5%
  • Zniżka 5%

Kodeks postępowania administracyjnego

79,00 zł
75,05 zł Zniżka 5%
Brutto

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stan prawny 9 sierpnia 2022r.

Opracowanie zbiorowe

Ilość

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 9 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:

Kodeks postępowania administracyjnego:

ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)

Ordynacja podatkowa:

ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)

ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)

Postępowanie egzekucyjne w administracji:

ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz.U. poz. 1301)

Prawo o ustroju sądów administracyjnych:

ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1259)

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1457)

Szczegóły produktu