• -5%
  • Zniżka 5%

Kodeks spółek handlowych

79,00 zł
75,05 zł Zniżka 5%
Brutto

Wydawnictwo WOLTERS KLUWER

Stan prawny 15 sierpnia 2022r

Opracowanie zbiorowe

Ilość

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 15 sierpnia 2022 r., w tym m.in.:

Kodeks spółek handlowych:
o ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807)
o ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. poz. 1488)
Krajowy Rejestr Sądowy:
o ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 984)
Prawo przedsiębiorców:
o ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. poz. 974)
o ustawa z 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1570)
Prawo upadłościowe:
o ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 872)
Prawo restrukturyzacyjne:
o ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.)

Szczegóły produktu