• -5%
  • Zniżka 5%

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy

79,00 zł
75,05 zł Zniżka 5%
Brutto

Wydawnictw Wolters Kluwer

Stan prawny 2022

Opracowanie zbiorowe

Ilość

Najnowsze zmiany:
o zapewnienie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszy aktywności,
o rozszerzono zadania Państwowej Inspekcji Pracy,
o wysokość dofinansowania projektów dotyczących działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej zatrudnionych.

Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do 4 sierpnia 2022 r., w tym:

Kodeks pracy:
o ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
o ustawa z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. poz. 558)

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
o ustawa z 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 755)
o obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 287)

Ponadto uwzględniono ustawę z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk sejmowy nr 2183; oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw) wprowadząjącą zmiany do Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły produktu