Kodeks karny Wolters Kluwer

13,37 zł
Brutto

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Opracowanie zbiorowe

Stan prawny 16 sierpnia 2022r.

Ilość

W 12. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:

z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej,

z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens.

Zmiany, które wejdą w życie po 16 sierpnia 2022 r., zostały oznaczone pismem pochyłym (kursywą).

Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa karnego materialnego, a także studentów.

Szczegóły produktu