• -5%
  • Zniżka 5%

Kodeks postępowania karnego Wolters Kluwer

15,90 zł
15,11 zł Zniżka 5%
Brutto

Wydawnictwo Wolters Kluwer

Opracowanie zbiorowe

Stan prawny 12 sierpnia 2022

Ilość

W 14. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:

ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 kwietnia 2022 r. (SK 53/20),

ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens.

Zmiany, które wejdą w życie po 12 sierpnia 2022 r., zostały oznaczone pismem pochyłym (kursywą).

Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest znajomość przepisów z zakresu prawa karnego procesowego, a także studentów.

Szczegóły produktu