• -25%
  • Zniżka 25%

Psychologia sali sądowej

89,90 zł
67,43 zł Zniżka 25%
Brutto

Autorzy: Magdalena Najda, Aleksandra Rutkowska, Dariusz Rutkowski

Rysunki: Sędzia Arkadiusz Krupa

Ilość

Psychologia sali sądowej koncentruje się na tematyce pozaprawnej warstwy postępowania
sądowego. Autorzy podejmują, rzadko obecny w literaturze prawniczej, problem
znaczenia, jaki mają dla przebiegu, a nierzadko także dla wyniku postępowania, sposób
komunikowania się, emocje i stres, typ motywacji, a także fizyczne zmęczenie. Zagadnienia
ujmowane są z perspektywy sędziów i psychologa, co nadaje treściom przekazywanym
w książce niezwykle praktyczny, życiowy wymiar przy pełnym zachowaniu ich wartości
naukowej. Książka zawiera wiele konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak kierować
salą sądową, a także własnymi zasobami psychicznymi. Obok narzędzi komunikacyjnych
ułatwiających porozumiewanie się z uczestnikami postępowania i zarządzanie konfliktem,
Czytelnik znajdzie techniki kierowania trudnymi emocjami, metody radzenia sobie z agresją,
a także wskazówki, jak sędziowie powinni zadbać o siebie, aby uniknąć negatywnych
skutków stresu związanego z pracą. Rysunki autorstwa sędziego Arkadiusza Krupy, będące
jednocześnie uzupełnieniem, ilustracją i komentarzem przekazywanych treści, dodają
książce uniwersalną wartość, jaką jest poczucie humoru.

AUTORZY

Magdalena Najda, filozof i psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca
i autorka programów szkoleń z dziedziny etyki zawodowej dla sędziów, komunikacji
i zarządzania emocjami w kontekście postępowania sądowego. Od wielu lat współpracuje
z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Zatrudniona w Niepaństwowej Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Białymstoku, współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Warszawie. Autorka
publikacji z dziedziny etyki zawodowej, prawa i psychologii.

Aleksandra Rutkowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. W 2013 r. odbyła roczny
staż w ETPCz, zaś w 2021 r. odbyła dziesięciomiesięczny staż w TSUE. Dwukrotnie nagrodzona
przez Międzynarodową Komisję Prawników tytułem Europejski Sędzia Roku oraz wyróżnieniem.
Jest autorką kilku pytań prejudycjalnych do TSUE, a także glos, artykułów oraz
komentarzy. Jest wykładowcą KSSiP, ERA w Trewirze oraz EUI we Florencji.

Dariusz Rutkowski, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie
orzecznicze w sprawach cywilnych, upadłościowych i gospodarczych. Współautor
Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, wykładowca Wydawnictwa Wolters Kluwer
w zakresie procedury cywilnej, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu
SWPS w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych. Członek komisji egzaminacyjnych
do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.

Szczegóły produktu

Opis

Ilość stron
286
Format
150X235
ISBN
978-83-66720-72-5