• Nowy

Taryfikator Mandatów i Punktów Karnych - sierpień 2021

19,90 zł
Brutto

Stan prawny 10 sierpnia 2021r.

Opracowanie merytoryczne Anna Prus

Ilość

Taryfikator mandatowy  zawiera treść Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom,  wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.  Największą zaletą tej pozycji jest zestawienie w jednej tabeli naruszenia przepisu z punktami karnymi, wysokością grzywny  oraz  kodem  naruszenia. Wyszukiwanie ułatwia przejrzysty układ (w tym wizualizacja w postaci kolorowych znaków drogowych) oraz skorowidz.  Stan prawny10 sierpnia 2021 r.

Szczegóły produktu