Od.Nowa

Kodeks postępowania karnego zbiór 2020

49,90 zł
Brutto

Opracowanie merytoryczne Anna Prus

Stan prawny 20 wrzesień 2020 r.

Planowany termin wysyłki 5 listopada 2020r.

Ilość

KK  stan prawny:  20 września 2020  s. 796

Kodeks karny, postępowania karnego” folia. Pozycja obowiązkowa dla studenta, a także wykładowcy. Niezwykle przydatna dla osób przygotowujących się do egzaminów prawniczych. Zawiera tekst ustaw z dnia 6 czerwca 1997 r.: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy, a także ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, z dnia 24 sierpnia 2001 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz akty wykonawcze. Ustawy zawarte w zbiorze regulują m. in. sprawy  dotyczące odpowiedzialności karnej, form popełnienia przestępstwa, kar  i środków karnych oraz poszczególnych rodzajów przestępstw np. przeciwko życiu i zdrowiu i przeciwko środowisku, postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach karnych, postępowania po uprawomocnieniu się wyroku, postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, postępowanie w sprawie podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, zasady odpowiedzialności za wykroczenia, katalog kar i środków karnych, zasady wymiaru kar i środków karnych,

przedawnienie orzekania, zatarcie ukarania, katalog przestępstw i wykroczeń.Cechami kodeksu są :

- poręczny format

- niska cena

- opatrzenie artykułów headlinami

- przypisy: zmieniane artykuły zaopatrzone są przypisem autorskim, dzięki którym z łatwością można śledzić zmiany prawne

-   wyróżnienia: zmiany wchodzące w życie w terminie późniejszym od daty stanu prawnego zostały umieszczone w ramkach i opatrzone przypisami informującymi o Dzienniku Ustaw i dacie wejścia w życie.

 

Ostatnie uwzględnione nowelizacje:

-  ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

-  ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

-  ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

- ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1423)

-  ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517)

Szczegóły produktu

2020-10-29

Opis

Ilość stron
796
Format
130x195
ISBN
978-83-66572-95-9