• -12,90 zł
  • Zniżka 12,90 zł
Od.Nowa

Konstytucja biznesu luty 2020

14,90 zł
2,00 zł Zniżka 12,90 zł
Brutto

WYPRZEDAŻ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Stan prawny 17 lutego 2020 r.

Opracowanie merytoryczne Agnieszka Kaszok

Ilość

„Konstytucja biznesu” broszura – zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: styczeń 2020. –zmiany zostały oznaczone przypisami–zmiany wchodzące w życie w terminie późniejszym od daty stanu prawnego zostały umieszczone w ramkach i opatrzone przypisami informującymi o Dzienniku Ustaw i dacie wejścia w życie–przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny zostały wyraźnie wyróżnione–registry zapewniają szybkie dotarcie do interesujących czytelnika zagadnień Akty prawne zawarte w broszurze:Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Publikacja wskaże Ci następujące informacje: –podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej; załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej; reglamentacja działalności gospodarczej; ograniczenia kontroli działalności gospodarczej; zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania–Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (wpis do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych, wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, informacje dopisywane do CEIDG z urzędu , wykreślenie przedsiębiorcy i sprostowanie wpisu, zasady publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach, udostępnianie danych przez CEIDG); punkt Informacji dla Przedsiębiorcy –działalność gospodarcza osób zagranicznych; transgraniczna działalność usługowa; oddziały przedsiębiorców zagranicznych; przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych ; współpraca międzynarodowa właściwych organów w zakresie świadczenia usług–ustanowienie zarządu sukcesyjnego; zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego; stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym; prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku; decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów; zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej; daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego; –odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji; wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego Publikacja stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegóły produktu

2020-03-04

Opis

Ilość stron
158
Format
108x178
Oprawa
Broszurowa
ISBN
978-83-66572-00-3