Postępowanie akrneZobacz większe
Obniżka!

-5%

Postępowanie karne

Ostatnie egzemplarze!

Wydawca - Wolters Kluwer

Autorzy - Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

Seria akademicka

Wydanie 3

Więcej szczegółów


B B

69,00 zł

65,55 zł

Więcej informacji

Opinie

Więcej informacji

Od Wydawcy:

W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym", będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz "inkwizycyjności" postępowania karnego, a także zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw - Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych.

Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych oraz toku procesu karnego podręcznik zawiera:

  • wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,
  • krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,
  • spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego (po zmianach z lat 2013-2017) modelu procesu karnego.

Opinie

Brak komentarzy

Napisz opinię

Postępowanie karne

Postępowanie karne

Wydawca - Wolters Kluwer

Autorzy - Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

Seria akademicka

Wydanie 3

Podobne produkty

Produkty z tej samej kategorii