Od.Nowa

Prawo budowlane Listopad 2020 PDF

19,90 zł
Brutto

Stan prawny 20 listopada 2020r.

Redaktor Anna Prus

Publikacja elktroniczna w wersji PDF

Ilość

Prawo budowlane. Pozycja dla studentów, wykładowców, a także architektów, projektantów budowlanych i pracowników administracji publicznej, którzy zawartą w niej wiedzę stosują w praktyce zawodowej. Zawiera tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także akty wykonawcze. Akty prawne zawarte w zbiorze regulują m. in. działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakres i formy projektu budowlanego, geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych, ogólne przepisy dot. BHP, a także te dotyczące pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 

Cechami kodeksu są :

-  poręczny format

-  niska cena

-  opatrzenie artykułów ustawy głównej headlinami

-  przypisy: zmieniane artykuły zaopatrzone są przypisem autorskim, dzięki którym z łatwością można śledzić zmiany prawne

-  wyróżnienia: zmiany wchodzące w życie w terminie późniejszym od daty stanu prawnego zostały umieszczone w ramkach i opatrzone przypisami informującymi o Dzienniku Ustaw i dacie wejścia w życie

- opatrzenie ustawy głównej skorowidzem rzeczowym

 

 Ostatnie uwzględnione nowelizacje:

- ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem covid-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)
-
ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087)
-
 ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 kwietnia 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 782)

- ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

Szczegóły produktu

Opis

Ilość stron
420
ISBN
978-8366720-25-1