• Wyprzedaż!
Od.Nowa

Aplikacje Last Minute 2020 dodatek na aplikację sędziowską i prokuratorską

4,90 zł
Brutto

WYPRZEDAŻ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Stan prawny sierpień 2020

Autor Bogusław Gąszcz

Ilość

Aplikacje 2020 last minute

Dodatek dla zdających na aplikację sędziowską i prokuratorską

W związku z wieloma pytaniami i dużym zainteresowaniem wśród Absolwentów studiów prawniczych, postanowiliśmy przygotować Dodatek dla kandydatów na aplikację  sędziowską i prokuratorską. Dodatek zawiera opracowania 8 aktów prawnych,  które nie znajdują się w Aplikacjach 2020 last minute 2020, a które są wymagane dla zdających na aplikację sędziowską oraz prokuratorską. Dodatek stanowi idealny materiał do przygotowań na egzamin wstępny – test konkursowy!

Książka zawiera ustawy:

-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
-ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych
-Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o trybunale Stanu
-Konwencja o ochronie praw człowieka  i podstawowych wolności
-Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
-Karta Narodów Zjednoczonych. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych

Szczegóły produktu

Opis

Ilość stron
65
Format
20,5,x25,5
Oprawa
Broszurowa
ISBN
978-83-66572-93-5