Procedura wydawnicza składa się z procedury recenzyjnej (opracowanej w osobnym dokumencie) oraz procedury publikacyjnej. 

Procedura publikacyjna składa się z dwóch etapów:

1. procedury wydawniczej przedrecenzyjnej

Wydawnictwo rozpoczyna prace redakcyjne po uzyskaniu kompletnego materiału od Autora. Tekst trafia do redaktora, który ocenia pracę pod kątem jej wartości merytorycznej. Po wstępnej weryfikacji edytorskiej oraz po sprawdzeniu programem antyplagiatowym tekst kierowany jest do recenzji.

2. procedury wydawniczej porecenzyjnej 

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji następuje podpisanie umowy wydawniczej z autorem (ustala się sposób, termin i formę wydania publikacji, a także strategii promocji i dystrybucji).

W przypadku warunkowo-pozytywnej recenzji redaktor kontynuuje procedurę po ustosunkowaniu się autora do uwag zgłoszonych przez recenzenta.

Wydawnictwo wyznacza redaktora odpowiedzialnego za kolejne etapy procedury wydawniczej.

Do zadań redaktora należy:

  • uzyskanie zgody autora na wszystkie ingerencje korektorskie, a także na projekt okładki, treść strony metryczkowej i tytułowej,
  • zwracanie szczególnej uwagi na to, czy w przekazanym materiale nie nastąpiło nadużycie prawa cytatu oraz czy ilustracje przewidywane do druku nie naruszają praw autorskich, ani przepisów o ochronie wizerunku,
  • po zakończeniu prac redakcyjnych uzyskuje akceptację autora dla ostatecznej wersji publikacji,
  • wysłanie materiału do druku,
  • po wydrukowaniu nakładu przesyłanie uprawnionym podmiotom - egzemplarzy obowiązkowych oraz  autorowi - egzemplarzy autorskich.