Prawo Administracyjne. Przepisy 2018

WYPRZEDAŻ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Stan prawny 10 sierpnia

Ocena merytoryczna Anna Prus

Więcej szczegółów


B B

39,90 zł

11,97 zł

Więcej informacji

Metryka

Opinie

Więcej informacji

Przepisy 2018 Prawo administracyjne – zawiera jednolite teksty ustaw:

–        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

–        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

–        Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

–        Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych

–        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

–        Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

–        Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

–        Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

–        Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

–        Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

–        Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

–        Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

–        Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

–        Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

–        Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego            

–        Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

–        Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

–        Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

–        Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze

–        Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009 r. Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach              

–        Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia 2011 r. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)

–        Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

–        Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

–        Uchwała Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Kodeks etyki radcy prawnego

oraz zbiorczy skorowidz przedmiotowy do wszystkich ustaw.

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny format, pozwalający na łatwe rozkładanie książki, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 10 sierpnia  2018 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Metryka

Ilość stron392
Format260x208
OprawaBroszurowa
ISBN978-83-66026-55-1

Opinie

Brak komentarzy

Napisz opinię

Prawo Administracyjne. Przepisy 2018

Prawo Administracyjne. Przepisy 2018

WYPRZEDAŻ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH

Stan prawny 10 sierpnia

Ocena merytoryczna Anna Prus

Podobne produkty

Produkty z tej samej kategorii