Aplikacje Last Minute 2021

Autor: Bogusław Gąszcz
7,96 zł*

6,77 zł*

Rabat 15.00% - oszczędzasz 1,19 zł*
Informacje dot. produktu "Aplikacje Last Minute 2021"
Egzamin wstępny na aplikację poznaj najczęściej zadawane
pytania
Szukasz książki, która szybko i skutecznie pomoże Ci zdobyć lub utrwalić
wiedzę potrzebną do zdania egzaminu na aplikację adwokacką i radcowską?
Skorzystaj z pierwszego na rynku podręcznika, przygotowanego w oparciu o analizę
egzaminów z 9 poprzednich lat.
Książka Aplikacje Last Minute w bardzo przejrzystej formie przedstawia
treści wszystkich ustaw, obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację. Co
jednak najważniejsze uwypukla fragmenty, z których pytania egzaminacyjne
przygotowywane są najczęściej. Autor podręcznika dokonał bowiem analizy testów
na aplikację radcowską i adwokacką z lat 2009-2020 i skupił się na
zagadnieniach, które z największą dozą prawdopodobieństwa mogą pojawić się w
roku 2021.
Skuteczna nauka do egzaminu na aplikację
Aplikacje Last Minute to idealna książka dla zabieganych, którzy na
przygotowania do egzaminu mają niewiele czasu. To także propozycja dla osób,
szukających przewodnika, który pomoże im usystematyzować wiedzę i powtórzyć
cały materiał.
Dzięki książce:
w jednym miejscu znajdziesz cały potrzebny i aktualny materiał do
egzaminu na aplikację, gdyż podręcznik zawiera streszczenia wszystkich ustaw
obowiązujących na egzaminie wstępnym w 2021 r.,
szczegółowo zapoznasz się z najnowszymi ustawami, które mogą pojawić się
na egzaminie na aplikację,
skupisz się na przepisach, z których pytania mogą pojawić się na
egzaminie, gdyż autor najwięcej miejsca poświęcił ustawom najczęściej
pojawiającym się na egzaminach w poprzednich latach,
łatwo powtórzysz materiał, gdyż konstrukcja książki opiera się na
schemacie pytań zadawanych na egzaminach w latach
2009/2019,
zyskasz informację odnośnie liczby pytań związanych z danym fragmentem
ustawy, które pojawiły się na egzaminach na aplikację w ostatnich
latach,
łatwo przyswoisz wiedzę, dzięki przejrzystym rozwiązaniom
graficznym.
Wydawnictwo: Od.Nowa
Autor: Bogusław Gąszcz
ISBN: 9788366720404
Rok wydania: Rok wydania: 2021, oprawa: broszurowa

Oceny 0 z 0

Wprowadź ocenę!

Podziel się doświadczeniami dotyczącymi produktu z innymi klientami.


INNI KLIENCI OGLĄDALI RÓWNIEŻ

Kodeks karny w.20
Kodeks karny w.20Stan prawny na 1 października 2023

11,89 zł*
Last Minute Historia Państwa i Prawa
Egzamin z historii państwa i prawa polskiego i jak go zdać w pierwszym terminieLubisz wyzwania, ale nie chcesz, aby egzamin z historii  państwa i prawa polskiego był dla Ciebie niczym skok na bungee? Wolisz sięgnąć po solidnie podaną dawkę wiedzy w formie jednej zwartej publikacji, niż wertować w popłochu dziesiątki innych opracowań? Świetnie trafiłeś: mamy dla Ciebie rozwiązanie na skuteczną i szybką powtórkę przed egzaminem. Przekonaj się co do zalet naszej formuły All Inclusive: w książce znajdziesz wszystkie zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie, przedstawione za pomocą prostego języka i postaci tabelarycznej.Kompendium wiedzy z historii państwa i prawa polskiego - nie daj się zaskoczyć na egzaminie Zakres materiału zawarty w publikacji odpowiada wymaganiom stawianym przez prowadzących przedmiot na studiach prawniczych, a forma jego prezentacji stara się być jak najbardziej przyjazna dla odbiorcy, by nauka dla każdego była jak najbardziej efektywna. Proponowana forma tabelaryczna zbiera najważniejsze informacje i prezentuje je w usystematyzowanej formie, by być jak najlepszym uzupełnieniem oraz przypomnieniem najważniejszych informacji. Dodatkowo autorzy zawarli pytania kontrolne jednokrotnego wyboru do samodzielnego rozwiązania, by móc sprawdzić zdobytą przez siebie wiedzę. Ich kształt i treść inspirowana jest dotychczas używanymi sposobami sprawdzania wiedzy studentów. Last Minute Historia państwa i prawa polskiego podzielone jest na dwie części - historię ustroju oraz historię prawa. Mamy nadzieję, że w ten sposób zapewnimy jak najlepsze wsparcie w nauce zarówno bieżącej, na potrzeby zajęć, jak i efektywne oraz kompleksowe powtórzenie przed egzaminem.Książka sprawi, że: wszystkie niezbędne informacje z historii państwa i prawa polskiego będziesz miał w jednym miejscu; szybko przygotujesz się do egzaminu i zrozumiesz nawet to, z czym kiedyś miałeś problemy; przekonasz się co do skuteczności różnych rozwiązań graficznych i zobaczysz, jak łatwo wiadomości zapadają dzięki nim w pamięć; po egzaminie zdanym w pierwszym terminie będziesz miał długie wakacje.

16,99 zł*
Last Minute. Kodeks spółek handlowych 2022
Nowe wydanie ma datę stanu prawnego na dzień 13 października 2022 roku. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany jakie dotyczyły Kodeksu spółek handlowych od jej poprzedniego wydania. Obejmuje w szczególności: - ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655 z późn. zm.). Wprowadza ona do polskiego systemu prawa prostą spółką akcyjną. Jest to nowy typ spółki kapitałowej stanowiący formę pośrednią pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Jej cechami charakterystycznymi jest odstąpienie od kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego, którego wysokość nie może być niższa niż 1 zł, akcje bez wartości nominalnej, możliwość wnoszenia wkładów w postaci świadczenia pracy bądź usług, wybór między monistycznym a dualistycznym modelem prowadzenia spraw i nadzoru. Obejmuje również ułatwiony sposób zbywania akcji, ochronę wierzycieli opartą o zakaz świadczeń na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki oraz prawo akcjonariuszy do wypłat z kapitału akcyjnego; - ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) dotycząca zdalnego udziału w posiedzenia i podejmowaniu uchwał organów spółek kapitałowych; - ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 z późn. zm.) wprowadzająca zmiany w zakresie połączeń i przekształceń spółek; ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 z późn. zm.) dotycząca m.in. doradcy akcjonariusza do spraw głosowania; ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) wprowadzająca dematerializację akcji i rejestr akcjonariuszy; - ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807 z późn. zm.) dotyczącą grupy spółek, zmian w zakresie działania zarządu i rady nadzorczej, odpowiedzialności członków organów i likwidatorów.

4,99 zł*