Prawo rzymskie

Warsztaty prawnicze Prawo rzymskie. Prawo rzymskie a współczesność. Powtórka z Rzymu.