Prawo konstytucyjne i wymiar sprawiedliwości Prawo wyborcze

Konstytucja. Kodeks wyborczy.  Ustrój sądów powszechnych.