Prawo handlowe i gospodarcze

Zbiory przepisów z zakresu prawa spółek. Last minut z zakresu prawa spółek. Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów z zakresu prawa samorządu terytorialnego i prawa zamówień publicznych. Prawo wekslowe i czekowe.